Autentificare
Lista studentilor admisi in etapa a 2-a la cazare
in anul universitar 2023-2024Cazarea in camine se face in zilele de 3 si 4 octombrie,
intre orele 8-16.


 Ajutor si asistenta

CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală completată on-line la adresa www.uab.ro - ,,Cazări cămine'', în perioada 21 iulie 2023 - 24 septembrie 2023.
    -în data de 25 septembrie 2023 se vor verifica mediile studenţilor în secretariate.
    -în data de 26 septembrie 2023, după ora 16.00, se vor afişa listele cu studenţii care primesc aprobare pentru a fi cazaţi.
    Cazarea se va efectua în perioada 27.09.2023- 30.09.2023, între orele 8.00 - 18.00.

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare al studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească (definit de media anului anterior), cumulat cu distanţa faţă de locul de domiciliu (minim 10 km).

A. Repartizarea în căminele studenţeşti se face în următoarea ordine de prioritate:
    a. studenţii bursieri ai statului romān care fac parte din categoria romānilor de pretutindeni, cu frecvenţă, cu bursă sau fără bursă;
    b. studenţii bursieri ai statului romān din afara UE;
    c. studenţi ai altor universităţi, primiţi la studiu în baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);
    d. studenţii romāni de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade etc.;
    e. studenţi ai clubului sportiv;
    f. studenţi ai UAB, de la cursurile de zi, înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, integralişti;
    g. studenţi ai UAB de la cursurile de zi, cu taxă, integralişti;
    h. alte categorii de studenţi ai UAB, în limita locurilor disponibile.

B. Repartizarea în căminele studenţeşti a cazurilor sociale în limita a 10% din total locurilor de cazare se face în următoarea ordine de prioritate:
    a. Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăşit vārsta de 26 ani, conform Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului în Romānia;
    b. Studenţi cu handicap grav şi accentuat.

C. Beneficiază de GRATUITATE la cazare următoarele categorii de studenţi:
    a) studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;
    b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţămānt, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţămānt.

D. Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază în baza Legii 448/2006, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

E. Studenţii înmatriculaţi în anul I (sau în an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat şi finalizat o specializare în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, vor fi trecuţi pe lista de rezervă în vederea obţinerii unui loc de cazare, urmānd a li se repartiza un loc în măsura disponibilităţilor.

Dosarele (actele doveditoare) categoriilor de studenţi care beneficiază de reduceri sau gratuităţi sau solicită loc în cămin fiind caz social, se vor trimite fizic sau on-line la adresa de email serviciulsocial@uab.ro, în perioada 1 septembrie 2023 - 11 septembrie 2023, vor fi analizate de Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social şi vor fi validate de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. Studenţii din categoria mai sus menţionată care au primit loc în cămin sunt obligaţi să prezinte în ORIGINAL, la cazare, documentele trimise prin mail.
Categoriile de studenţi menţionate la punctele A(a - e), B (a-b) NU îşI VOR DEPUNE CERERI ON-LINE.
Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate vor fi distribuite studenţilor de la cursuri de zi în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări şi ani de studiu, proporţional cu numărul studenţilor subvenţionaţi din anul şi specializarea respectivă.
 
Ierarhizarea studenţilor se face în limita locurilor disponibile, în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:
    a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studenţii anului I)
    b) opţiunile studenţilor (căminul 1, 2, 3, 4, 5), în ordinea în care au fost menţionate în formularul de înscriere la cazare (conform formularului de pe pagina de Web a Universităţii).
Redistribuirea locurilor rămase se va afişa în data de 03.10.2023

NU se vor caza în cămin studenţii care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ sau au încălcat regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori.


SERV.SOCIAL
Ec.Claudia Cîmpean